image

Velkommen til Thurø Skole - en skole for alle

Thurø Skole er en grundskole fra 0.-6. klasse. Elevtallet er ca. 300 elever.
Vi er en skole der:

 • arbejder med fællesskabet som bærende værdi, hvor alle elever skal lykkes
 • som idrætsskole arbejder med sammenhængen mellem kost, læring, bevægelse, helbred og livskvalitet
 • arbejder aktivt med det digitaliserede dannelsesmiljø
 • træffer bæredygtige valg og bidrager til elevernes forståelse for nødvendigheden af at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid
 • danner eleverne til en globaliseret fremtid hvor interkulturel kompetence, kreativitet, innovation og samarbejde er væsentlig
 • ikon
  Jette Seier Helsted den 13-05-2015

  Orientering om trafiksikkerhedsprojekt på Bergmannsvej

  Projektets formål er at øge sikkerheden og trygheden for cyklister og fodgængere på Bergmannsvej. Der er mange børn, der færdes på strækningen , og ved skolestart kan der til tider være meget trafik, hvor forældre følger deres børn til skole i bil og hvor der samtidig også foregår meget  bolig-arbejdsstedstrafik.
  Projektet omhandler etablering af en 2-1 vej  fra Brovejen til Struwestræde.
  Foran skolen fra Kirkestræde til Bergmannsvænget udformes vejbanen med en rødlig belægning og kantbanen bliver med sort belægning. Her laves ikke hvide striber.
  For at forbedre aflevering af børn, der kommer til skole i bil, bliver holdebanen ud for skolen gjort længere, så det er muligt at holde ind og sætte sit barn af ved fortovskanten. Der kan kun standses, man må ikke parkere og gå fra bilen. Det er en såkaldt ”Kys og Kør bane”.
  Fodgængerfeltet i skolens østlige side bliver flyttet hen foran ”Fynske Bank” for at forbedre forholdene for skolepatruljen.
  De nuværende gulblink-anlæg omkring de 3 fodgængerfelter på strækningen nedlægges, da de er nedslidte. De erstattes med indvendigt belyste fodgængertavler.
  Der laves skoleblinkanlæg, som fungerer i det tidsrum, hvor skolepatruljen arbejder.
  På hele strækningen er der lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Lokalt omkring skolen er der en 30 km/t zone.
  Vejanlægget vil kunne spille fint op til den flotte nyrenoverede Thurø Skole.

  Hvornår sker det

  Vi forventer at vejanlægget bliver udført i juni – juli/august så det kan stå færdigt inden børnene starter op i skolen efter sommerferie.
   

  Baggrund


  Projektet er den sidste del af anlægsprojektet ”Cykelfaciliteter på landet”, som er et cykelpuljeprojekt, hvor der er medfinansiering fra staten.
  Baggrunden for projektet er, at Svendborg Kommune som så mange andre kommuner med store landdistrikter har en udfordring med cykeltrafikken på landet - og i særdeleshed skolevejstrafikken. Traditionelle cykelstianlæg er anlægstunge og meget bekostelige. Det er forklaringen på, at det kun i sjældne tilfælde er lykkedes at etablere cykelstier langs kommuneveje på landet igennem den sidste generation.
  Tegningerne kan ses på
  www.svendborg.dk/Bergmannsvej
  Kontaktpersoner: Jeanette Høj og Bente Hansen
  Tlf. 6223 3344
  Venlig hilsen
  Trafik og Infrastruktur

   
 • ikon
  Gitte Schrøder den 19-05-2015
  Har du set vores fantastiske tilbud om Workshop på din skole
   
  Går du i 2.klasse og har du lyst til at lære en masse om musik og prøve forskellige instrumenter af - så er Workshop lige noget for dig.
  Vi skal lege med rytmer, synge, spille efter noder - og i det hele taget lege med musikken.
   
  Vi bruger www.musicmindgames.dk i undervisningen.
   
  Du vil i løbet af skoleåret prøve at spille på forskellige instrumenter; træ- & messingblæsere, strygere, strengeinstrumenter & slagtøj.
  Når du har deltaget i et workshop-forløb, skulle det gerne give dig en ide om, hvilket instrument, du kunne tænke dig at spille på fra 3.klasse.
   
  Der er 2 musiklærere på holdet, hvorfor prisen på dette hold er højere – kr. 305,- pr. mdr. for 45 minutters undervisning om ugen.
  Vi håber, at undervisningen kan ligge i forlængelse af din skoledag
  Der er plads til 12 på holdet – tilmelding efter først til mølle princippet
   
  Har du spørgsmål så kontakt Musikskolens kontor på 6223 3090 eller send en mail til musikskolen@svendborg.dk
  På vores hjemmeside, kan du læse om andre undervisningstilbud, priser m.m..
   
  Håber vi ses
  Svendborg Musikskole
  Dronningemaen 57
  Svendborg
   
   
   
   
 • 02-06-2015
  08:00-15:00
  Svendborg cyklistfinale for 6. klasser · 6A · 6B
  1