image

Velkommen til Thurø Skole - en skole for alle

Thurø Skole er en grundskole fra 0.-6. klasse. Elevtallet er ca. 300 elever.
Vi er en skole der:

 • arbejder med fællesskabet som bærende værdi, hvor alle elever skal lykkes
 • som idrætsskole arbejder med sammenhængen mellem kost, læring, bevægelse, helbred og livskvalitet
 • arbejder aktivt med det digitaliserede dannelsesmiljø
 • træffer bæredygtige valg og bidrager til elevernes forståelse for nødvendigheden af at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid
 • danner eleverne til en globaliseret fremtid hvor interkulturel kompetence, kreativitet, innovation og samarbejde er væsentlig
 • ikon
  Jette Seier Helsted den 16-06-2015
  Kære forældre                                                                               12. juni 2015
   
  Vigtig information
  Ansøgningsfristen for befordring til og fra skole er overstået.
   
  Har jeres barn ikke tidligere har haft skolekort til FynBus?
  Er der ansøgt og bevilliget skolekørsel med FynBus, vil vi inden længe
  fremsende et skolekort med posten.
   
  Er der indsendt nyt billede til FynBus skolekort?
  I vil modtage et nyt skolekort først i oktober måned, så indtil da vil I skulle
  anvende nuværende skolekort. Skolekortet vil blive opdateret med en ny
  gyldighedsperiode.
  Når I har modtaget det nye kort, skal det ”gamle” kort hurtigst muligt
  herefter returneres til os.
   
  Har jeres barn haft FynBus skolekort før, men IKKE indsendt nyt
  billede?
  I skal fortsat anvende nuværende skolekort. Skolekortet vil blive
  opdateret med en ny gyldighedsperiode.
   
  Skal jeres barn benytte ”Lukket vognmandskørsel”?
  I vil få jeres ansøgningsblanket retur først i august måned, hvor Vester
  Skerninge Bilerne har udfyldt de tidspunkter, jeres barn vil blive hentet og
  afleveret på/ ved bopælen.
   
  Afslag på kørsel med FynBus?
  I vil i løbet af juni måned modtage et afslag med posten.
   
  Afslag på ”Lukket vognmandskørsel”?
  I vil i løbet af juli måned modtage et afslag med posten.
  Er der spørgsmål til det fremsendte, er I velkommen til at kontakt os.
  Venlig hilsen
  Kørselskontoret
   
  Skolekort for 2015/2016
  Center for Ejendomme og Teknisk
  Service
  Trafik og Infrastruktur
  Kørselskontoret
  Svendborgvej 135
  5762 Vester Skerninge
  Tlf. 6223 3535
  koersel@svendborg.dk
  www.svendborg.dk
   
  Åbningstider:
  Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00
  Torsdag Kl. 10.00-16.30
  Fredag Kl. 09.00-13.00
   
 • ikon
  Jette Seier Helsted den 11-06-2015
  Nyhedsbrev fra Sundhedsplejen i Svendborg Kommune
  Juni 2015  YES- Sommerferie
  Sommerferien står for døren, og for mange familier betyder det afslapning og hygge. Dette er for mange danskere forbundet med god mad og drikke: Grillmad, is, slik, chips og sodavand.
   
  Sundhedsplejen anbefaler:
  - Spis varieret og ikke for meget.
  - Vær fysisk aktiv.
  - Spis frugt og mange grøntsager.
  - Vælg magert kød og spis mere fisk.
  - Spis mindre sukker.
  - Sluk tørsten i vand.
   
  Vi foreslår at benytte:
  Lokale foreninger & klubbers sommerferieaktiviteter. Se
  http://www.svendborg.dk/borger/kultur-og-fritid/sommerferieaktiviteter-2015
   
  -Kulinarisk Sydfyn, Fødevaremarkedet d 27. og 28. juni, hvor der også er aktiviteter for børn
  -Aktivitetsparken på Svendborg Havn
  -Skov og strand, have, legeplads, svømmehal mm
    
  GOD FERIE 
   
  Sundhedsplejen kan kontaktes via:
  Sekretær Anne Larsen tlf 6223 4070 eller sundhedsplejen@svendborg.dk
 • ikon
  Jette Seier Helsted den 13-05-2015

  Orientering om trafiksikkerhedsprojekt på Bergmannsvej

  Projektets formål er at øge sikkerheden og trygheden for cyklister og fodgængere på Bergmannsvej. Der er mange børn, der færdes på strækningen , og ved skolestart kan der til tider være meget trafik, hvor forældre følger deres børn til skole i bil og hvor der samtidig også foregår meget  bolig-arbejdsstedstrafik.
  Projektet omhandler etablering af en 2-1 vej  fra Brovejen til Struwestræde.
  Foran skolen fra Kirkestræde til Bergmannsvænget udformes vejbanen med en rødlig belægning og kantbanen bliver med sort belægning. Her laves ikke hvide striber.
  For at forbedre aflevering af børn, der kommer til skole i bil, bliver holdebanen ud for skolen gjort længere, så det er muligt at holde ind og sætte sit barn af ved fortovskanten. Der kan kun standses, man må ikke parkere og gå fra bilen. Det er en såkaldt ”Kys og Kør bane”.
  Fodgængerfeltet i skolens østlige side bliver flyttet hen foran ”Fynske Bank” for at forbedre forholdene for skolepatruljen.
  De nuværende gulblink-anlæg omkring de 3 fodgængerfelter på strækningen nedlægges, da de er nedslidte. De erstattes med indvendigt belyste fodgængertavler.
  Der laves skoleblinkanlæg, som fungerer i det tidsrum, hvor skolepatruljen arbejder.
  På hele strækningen er der lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Lokalt omkring skolen er der en 30 km/t zone.
  Vejanlægget vil kunne spille fint op til den flotte nyrenoverede Thurø Skole.

  Hvornår sker det

  Vi forventer at vejanlægget bliver udført i juni – juli/august så det kan stå færdigt inden børnene starter op i skolen efter sommerferie.
   

  Baggrund


  Projektet er den sidste del af anlægsprojektet ”Cykelfaciliteter på landet”, som er et cykelpuljeprojekt, hvor der er medfinansiering fra staten.
  Baggrunden for projektet er, at Svendborg Kommune som så mange andre kommuner med store landdistrikter har en udfordring med cykeltrafikken på landet - og i særdeleshed skolevejstrafikken. Traditionelle cykelstianlæg er anlægstunge og meget bekostelige. Det er forklaringen på, at det kun i sjældne tilfælde er lykkedes at etablere cykelstier langs kommuneveje på landet igennem den sidste generation.
  Tegningerne kan ses på
  www.svendborg.dk/Bergmannsvej
  Kontaktpersoner: Jeanette Høj og Bente Hansen
  Tlf. 6223 3344
  Venlig hilsen
  Trafik og Infrastruktur

   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Grønt flag - grøn skole