image

Velkommen til Thurø Skole - en skole for alle

Thurø Skole er en grundskole fra 0.-6. klasse. Elevtallet er ca. 300 elever.
Vi er en skole der:

 • arbejder med fællesskabet som bærende værdi, hvor alle elever skal lykkes
 • som idrætsskole arbejder med sammenhængen mellem kost, læring, bevægelse, helbred og livskvalitet
 • arbejder aktivt med det digitaliserede dannelsesmiljø
 • træffer bæredygtige valg og bidrager til elevernes forståelse for nødvendigheden af at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid
 • danner eleverne til en globaliseret fremtid hvor interkulturel kompetence, kreativitet, innovation og samarbejde er væsentlig
 • ikon
  Jette Seier Helsted den 16-12-2014
  Indskrivning til Børnehaveklasse 2015/16
  Thurø Skole - en skole for alle
 • ikon
  Jette Seier Helsted den 09-12-2014

  Svendborg Kommune

  Forældreorientering ved indskrivning til børnehaveklasse
  skoleåret 2015/2016

  · Børn skal indskrives digitalt til børnehaveklasse og SFO via www.svendborg.dk eller via www.borger.dk.
  Webindskrivningen er åben i perioden 5. – 18. januar 2015.

  · Skal barnet på privatskole, friskole eller i anden klasse- eller skoleform, skal det også registreres via digital indskrivning, da Svendborg Kommune skal registrere alle undervisningspligtige børn.

  · Ønskes en anden skole end distriktsskolen kan der forventes svar i uge 7. Vælges en anden skole end distriktsskolen, skal forældre selv sørge for transport til og fra skole. Ved valg af anden skole end distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til en plads på distriktsskolen på et senere tidspunkt. Optagelse vil ske iht. gældende principper for frit skolevalg.

  · Hvis barnet ønskes optaget i SFO kan optagelse ske pr. 1. august 2015 eller første 1. skoledag ved valg af heldagsmodul.
  Ønskes barnet optaget i SFO morgenmodul, kan optagelse først ske fra 1. skoledag. Barnet kan ikke passes i ferieperioder ved valg af morgenmodul.
  Hvis barnet ønskes optaget en anden dato eller der skal ændres modul skal forældrene logge sig ind via www.svendborg.dk og ændre datoen via ”Digital pladsanvisning” efter endt indskrivningsperiode.

  · Ønskes et barn skoleudsat skal dagtilbuddet efter dialog med forældrene fremsende ansøgning og handleplan til barnets distriktsskole. Det er skolens leder, der har kompetencen til at skoleudsætte barnet. Se kommunens hjemmeside for yderligere information om skoleudsættelse.
  Skoleudsatte børn skal også indskrives digitalt.

  Bemærk: Der kan ikke gives garanti for optagelse af barnet, fordi der er søskende på den ansøgte skole.

  Læs mere om indskrivning til børnehaveklasse 2015-16 via: www.svendborg.dk/Borger/Barn/Mit barn og skolen/Indskrivning til børnehaveklasse 2015-16

  I bedes rette henvendelse til jeres distriktsskole, hvis der er yderligere spørgsmål.

   

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen